. Goed gezind

Waarvoor kan u bij goedgezind terecht?

Wanneer kinderen opgroeien maken vele ouders zich wel eens zorgen over één of andere mijlpaal in hun ontwikkeling. Meestal vinden ze zelf wel een oplossing, maar soms lijkt dit echter niet te lukken. Wanneer u zich als ouder(s) ernstig zorgen maakt over het gedrag van uw kind (3 tot 16 jaar) kan u bij goedgezind terecht voor onderzoek, advies en/of begeleiding.

Meer specifiek kunnen dit zorgen zijn rond sociaal-emotionele aspecten zoals faalangst, moeilijk vriendjes maken, verwerking rond echtscheiding,… of gedragsmatige/cognitieve aspecten zoals druk gedrag, opstandig zijn (niet willen eten/slapen,… ) concentratiemoeilijkheden, leerproblemen,...

Ook wanneer u bezorgd bent om uw kind, maar de problemen niet echt uitgesproken zijn of de moeilijkheden zwaar wegen op het gezinsleven, kan u voor algemene ontwikkelings– en/of opvoedingsvragen bij mij terecht.